Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


"Hazám, hazám te mindenem"

Cikkek

PROHÁSZKA ÉS A MAGYAR CSERKÉSZET

2018.01.29

Sokféleképpen lehet Prohászka Ottokár püspök munkásságát tanulmányozni. Remélem, jól látom, hogy akármelyik oldalról kíséreljük megközelíteni őt, egyben kulminál mindegyik: új világot hozott magával, egy életen át új világot akart átültetni a magyar egyház és a magyar nép életébe.

Bevezetőként jó, ha összképet nyújtunk apostoli munkájáról. Ha mélyebben elemezzük Prohászka életművét, apostoli tevékenységét, azt látjuk, hogy az egyetemes misszió, vagyis az egész országra kiterjedő prédikációi, lelkigyakorlatai mellett három feladatot tűzött maga elé: az egyházon belül új papi generáció éltre hívását, a civil társdalomban az ifjúság Isten- és haza szeretetének felszításával egy új nemzedék talpra állítását, és a nők pasztorációjával új alapokra helyezni a magyarság életét.. Azt is látta, hogy ezt csak úgy tudja megvalósítani, ha elölről kezd mindent, egészében és részleteiben csak Krisztusra, a sziklára építi reform terveit. Omnia restaurare in Christo.

 

„….DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL….”

2017.05.09

„Schmidt Mária tanulmánya elé”

Kétezer év óta tízezrek, milliók imádkozzák naponta a Miatyánkot, az Úr imáját. Higgyük el, hogy ennek minden szava isteni pecséttel van ellátva. Ha az Úr Jézus e rövid imádságban külön kitér a Gonoszra, akkor legyünk meggyőződve, hogy Isten szándéka szerint imádkozunk, amikor azt kérjük az Atyától, hogy „Szabadíts meg a Gonosztól”.

 

Prohászka Ottokár a Magyar Nemzetért pellengérre állítva!

2017.04.25

Pápai áldás Barlay Ödön Szabolcsnak
A Szentatya áldását és köszönetét tartalmazó levelet adott át Spányi Antal székesfehérvári püspök szeptember 9-én Barlay Ödön Szabolcs vasmisés atyának a Prohászka Ottokár életszentségéről szóló könyvéért, amelyet Barlay atya korábban egy német nyelvű kísérőlevéllel juttatott el Benedek pápának a nunciatúrán keresztül.
A „Prohászka Ottokár életének titka" című könyv magyar és angol nyelven jelent meg, és Prohászka püspök tiszteletének terjesztését és boldoggáavatásának elősegítését szolgálja.

 

 

MIÉRT ROBBANTOTTÁK FÖL A SÁTÁN CSATLÓSAI AZ EGYHÁZI ISKOLÁKAT?

2017.03.27

Sokan csodálkoznak azon, hogy miért van annyi baj a mai fiatalsággal mind tanulmányi, mind erkölcsi síkon. Erre szeretnék szerény hangú választ adni a kezemben tartott egykori ciszterci diákom,Büki Kálmán visszaemlékezése alapján.

 

Henri Boulad felveszi a magyar állampolgárságot

2017.03.16

Kérvényezte a magyar állampolgárságot, és a jövő hét folyamán az ezt igazoló okiratot átveheti Orbán Viktor miniszterelnöktől – jelentette be a híres alexandriai jezsuita, Henri Boulad március 11-én, a budapesti Párbeszéd Házában tartott, „Globalizáció és kereszténység” című előadása kezdetén.

 

Szulejmán szultán

2017.02.14

Amit a történész tud, de az iskolákban nem tanítják. A 150 évről rózsás képek alakultak ki mára!!! Ismerjük meg mi is az igazság!

Budáról ellopott iratokat  az isztambuli múzeumban magyar kutató nem kutathatja! Az anyagokat nem adják át a mai percig.

 

Hogyan alakult hosszabb távon a magyar háztartások életszínvonala?

2016.12.19

A polgárok háztartásának jövedelme –amely  tartalmazza a béreken kívül az összes szociális pénzbeli juttatást, beleértve a nyugdíjat is -. határozza meg döntően az életszínvonalukat. Ennek pedig kimutatható hatása van politikai magatartásukra. Hiába javulnak az ország makro-mutatói (GDP, exporttöbblet, adósságállomány, költségvetési hiány, fizetési mérleg), ha ez a polgárokra nem hat.. Az életszínvonaluk változását azonban érzékelik! Azt is  hamar észreveszi az átlagember, ha a jövedelmek jelentősen differenciálódnak.  „Ha más megengedhet valamit magának, nekem miért nem lehet?”

 

IMÁDKOZZUNK HAZÁNKÉRT

2016.08.18

  FERENCES ATYÁK KÖRLEVELE

    Október 2.-n lesz a népszavazás. Senki sem veheti félvállról. A hazánk jövőjéről döntünk. Mindenki látja, hallhatja mivel jár a bevándorlók inváziója Nyugat -Európában, Már sejthető mit jelent az iszlám hit terjedése, terjesztése. Mi tapasztaltuk mit jelent keresztény földön iszlám uralom. 150 évi tapasztalat van nemzetünk emlékezetében.